Jeppavallen i Höör - STORT tack till Personal Tommy och Ingmar m.fl. på Jeppavallen som skött gräsmattor, klippt och blåst bort löst gräs från gräsmattan.